Systém sledování vazeb

  • automatické provazování FO/PO zavedených v evidence subjektů přes vlastníky, statutární nebo kontrolní orgány
  • možnost nastavení hloubky dohledávání vazeb
  • pravidelné kontroly evidovaných vazeb podle systému ARES
  • automatické zakládání nových/svázaných subjektů


Zadání klienta

  • V rámci implementace systému pro správu a vymáhání pohledávek požadovala společnost TiV spol. s r.o. i implementaci systému pro sledování vazeb. Společnosti TiV spravuje portfolia pohledávek velkých obchodních řetězců a data o pohledávkách pravidelně získává v týdenních intervalech. Data bohužel obsahují pouze identifikační číslo (IČ) dlužníka a dále jen informace o pohledávkách. Ostatní informace o dlužníkovi si uživatel systému musí dohledávat ručně. Tuto záležitost společnosti TiV požadovala automatizovat.

Naše řešení

  • Pro splnění požadavku naše zákazníka jsme jednoznačně zvolili systém sledování vazeb, který kromě automatického dohledávání veřejných informací o dlužníkovi a sledování jejich změn také umožňuje automatické provazování mezi subjekty tak, aby byla u daného dlužníka zřejmá majetková a řídící struktura, příp. byly efektivně odhalovány skupiny spřízněných firem, které jsou nadprůměrně nesolventní.
  • Společnost TiV implementací tohoto modulu ušetřila značné náklady na ruční dohledávání informací o jednotlivých dlužnících. Veškeré veřejně dostupné informace se automaticky ukládají do modulu evidence subjektů a zároveň probíhá pravidelná kontrola, zdali nedošlo k jakékoliv změně na takto evidovaných datech. V případě, že ano, následně je operátor informován, aby zhodnotil rizika této změny.


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti