Řešení součinnosti s exekutory (EWEREST)

  • Automatické zpracování elektronických žádostí k součinnosti od exekutora dle standartu ČBA č. 17.
  • Aplikace je schopna žádost zpracovat, zkontrolovat stav v interním systému klienta a automaticky odeslat odpověď zpět exekutorovi
  • Je navržena s velkým důrazem na bezpečnost dat a na maximální automatizaci procesů, které můžou probíhat bez zásahu lidského faktoru
  • Dotazy přijaté v libovolném xls, xlsx, csv nebo xml formátu jsou zpracovávány zcela automaticky s propracovanou metodikou kontrolních bódů
  • Nestandardizované zprávy jsou do systému zadávány ručně a celý proces pak pokračuje automaticky
  • Aplikace není vhodná pouze pro banky, ale i pro pojišťovny, obchodníky s cennými papíry a další společnosti, kterých se exekutoři dotazují zda u nich povinný nemá uloženy finanční prostředky


Zadání klienta

  • Klient požadoval snížit náklady na součinnost s exekutory, pro nás to znamenalo vyvinout aplikaci, která by zajistila celý proces za zaměstnance klienta a ten by mohl snížit počet zaměstnanců na daném oddělení

Naše řešení

  • Vzhledem k tomu, že dne 04.02.2011 se Česká bankovní asociace a Exekutorská komora na základě standartu ČBA č. 17 dohodli na pravidlech využívání standardizované komunikace mezi exekutory a bankami, tak jsme vyvinuli aplikaci stojící na tomto standardu. Jelikož je však využití standardu dobrovolné, byly implementovány i nástroje pro automatizované zpracování žádostí zaslaných v xls, xlsx a csv formátech. Tímto zákazník získal ucelený nástroj, který zpracovává cca. 95% zpráv plně automaticky bez zásahu obsluhy. Poměr "výkon/cena" aplikace EWEREST je tímto prokazatelně značně vysoký.


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti