Prověřování obchodního věstníku (OVEL)

  • Automatické zasílání informací o záznamu v OVEL
  • Využití pro stanovení bonity společnosti před poskytnutím nebo v průběhu splácení úvěru
  • Možnost upozornění prostřednictvím modulu „Akce a události“
  • Napojení na libovolný primární IS
  • Vyhledávání „rizikovějších záznamů“ z popisné části OVELu (např. exekuce, snížení základního kapitálu, změna majitelů, prodej obchodního podílu apod.)


Zadání klienta

  • Společnost ŠkoFIN má dlouhodobý zájem o snížení finančních rizik spojených s vlastní činností leasingové společnosti. Jedním z prostředků je provádění scoringu zákazníků.
  • Požadavek našeho zákazníka byl na dodání aplikace, která bude kompletně sledovat změny v obchodním věstníku a zároveň bude s vyšší prioritou filtrovat zprávy z OVELu předávané.
  • Takto získané informace musí oprávněný uživatel získat formou mailové zprávy, příp. jiným vhodným způsobem.

Naše řešení

  • Společnosti ŠkoFIN jsme pro uspokojení požadavků navrhli řešení postavené na systému pro automatické sledování obchodního věstníku, který byl zaintegrován do stávajícího systému pro sledování ISIRu, který byl již dříve naší firmou do společnosti ŠkoFIN dodán.
  • Systém OVEL byl dále rozšířen o funkcionalitu pro vyhledávání rizikových zpráv v textu obchodního věstníku, který je jinak velmi slabě strukturovaný.


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti