Monitoring Obchodného vestníka SR

 • blesková informace o záznamech v OV SR zeveřejněných na https://portal.justice.sk
 • neomezený počet sledovaných osob
 • produkt ověřen významnými zákazníky
 • automatizace napojením na váš primární syst ém
 • vyřešená problematika sledování fyzických osob bez uvedených RČ a datumů narození
 • Vyhledávání „rizikovějších záznamů“ z popisné části OV (např. exekuce, snížení základního kapitálu, změna majitelů, prodej obchodního podílu apod.)
 • Využitelné nejen pro slovenské zákazníky, ale i zahraniční společnosti obchodující se slovenskou klientelou.


Zadání klienta

 • Slovenská konsolidačná, a.s. (dále jen SK) spravuje obrovský rozsah rozmanitých pohledávek. Pro svoji činnost nutně potřebuje nástroje, které zefektivňují proces správy a vymáhání pohledávek. SK využivá systém CDT2, který vychází z rodiny produktů HPL Collection (více na HPL Collection)
 • Systém CDT2 zpracovával externě přijímaná data z OV od jiných komerčních spolčností a dále automatizoval zpracování těchto dat. Náklady na pořizování těchto dat však byly neúměrné jejich přidané hodnotě.
 • Zákazník proto požadoval dodání systému, který zajistí automatizaci zpracování záznamů z Obchodného vestníku bez nutnosti dodatečných nákladů na pořizování dat.

Naše řešení

 • Do systému CDT2 byl implementován modul OV SR, který zajišťuje všechny kroky nutné pro vyřešení dané problematiky.
 • Modul OV SR provádí automatizované stahování dat z portálu Ministerstva spravodlivosti SR, páruje je na databázi subjektů a bleskově předává informaci o důležitých zprávách příslušným uživatelům systému.


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti