Daisy

  • systém pro webovou prezentaci dat z libovolné databáze
  • snadná instalace a parametrizace produktu
  • rozsáhlé možnosti nastavení práv
  • uživatelsky parametrizovatelné prostředí (jazyk, vzhled, řazení dat, oblíbené pohledy apod.)
  • exporty dat do externích aplikací (xls, csv, pdf, xml apod.)
  • velmi vhodně lze využívat jako MIS nad jinými IS


Zadání klienta

  • Společnost Minerva Česká republika distribuuje svým zákazníkům americký ERP systém QAD. Tento systém je postaven a databázi Progress, což z hlediska jednoduchého zprostředkovávání manažerských sestav, exportování dat do excelu apod. je značně komplikovaná platforma. Naše společnost byla oslovena s tím, abychom nabídli zákazníkům Minervy aplikaci pro snadné dolování manažerských dat a příp. jejich konsolidaci s daty jiných systémů.

Naše řešení

  • Pro účely uspokojení požadavku společnosti Minerva byla navržena koncepce dodání základního produktu Daisy s cca. 20 vydefinovanými základními manažerskými sestavami, které zákazníci nejčastěji poptávali. Tímto vzniknul silný MIS nástroj, který se opírá kvalitní datovou základnu produktu QAD a uživatelsky velmi příjemně zprostředkovává data prostřednictvím webové aplikace.
  • Navržený produkt byl implementován u několika uživatelů QAD a v současné době má důležité postavení v každé z těchto společností. V rámci provozu aplikace Daisy jsme pružně reagovali na další požadavky na rozvoj aplikace, které vznikali v průběhu užívání systému u konkrétních zákazníků. Tím byly vyvinuty moduly pro komplexní finanční analýzu, řešení skladového hospodářství apod.


Náhledy aplikace

Standardní stránka Daisy Inverzní list aplikace Daisy Detailová stránka aplikace Daisy


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti