Mr. Docházka

  • rozsáhlá evidence o docházce zaměstnanců a zpracování dat
  • detailní plánování směn dle nastavených interních pravidel společnosti (vč. hromadného plánování)
  • rychlá práce s aplikací
  • napojitelnost na mzdový systém a systém čteček (čipové i biometrické)
  • manažerské sestavy a reporty


Zadání klienta

  • Společnosti Letiště Praha a Letiště Ostrava vznesly požadavek na implementaci robustního docházkového systému, který kapacitně obsáhne evidenci docházky několika tisíc zaměstnanců a zároveň bude maximálně uživatelsky přívětivý a efektivní v oblasti plánování směn ve specifickém prostředí obou letišť.

Naše řešení

  • Systém Mr. Docházka je schopen požadavky obou výše uvedených zákazníků do detailu splnit. V rámci implementace byly také nasazeny propojení na mzdové a personální systémy. Na Letišti Praha také byl systém integrován se systémem čteček z důvodu požadavku na automatické předávání informací o docházce zaměstnanců a následném zpracování těchto dat.
  • Implementace systému Mr. Docházka přinesla oběma zákazníkům významné úspory v oddělení personalistiky z důvodů významné automatizace a také na jednotlivých střediscích z důvodu velmi efektivního plánování směn. Robustnost systému byla potvrzena zavedením několika tisíci evidovanými zaměstnanci a také několikaletým bezproblémovým provozem aplikace u těchto obou významných zákazníků.


Náhledy aplikace

Náhled 1 Náhled 2


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti