Hodnocení zaměstnanců

  • definice a vyhodnocování stanovených cílů
  • možnost využití skupinových cílů
  • napojení na mzdový systém
  • automatické výpočty odměn
  • přístup z prostředí webové aplikace
  • vysoká propustnost systému (několik tisíc uživatelů)
  • velmi jednoduché ovládání a uživatelská přívětivost


Zadání klienta

  • Management společnosti Letiště Praha projevil zájem o formalizaci systému odměňování pracovníků letiště na základě splnění stanovených kritérií nadřízeným pracovníkem. Důležitým požadavkem na systém byla nejen vysoká datová propustnost systému, ale také maximálně uživatelsky přívětivé rozhraní pro práci jednotlivých uživatelů. Součástí systému také musí být možnost definovat skupinové cíle pro tým vybraných zaměstnanců.

Naše řešení

  • Pro účely řešení v natolik rozsáhlé společnosti, jako je Letiště Praha, byla zvolena koncepce webové aplikace, která je v těchto provozech z hlediska údržby a dalšího rozvoje významně efektivnější. Naše řešení splňuje veškeré požadavky Letiště Praha a také přináší přidanou hodnotu v možnosti snadné integrace do celého docházkového systému jako celku.
  • Nasazení aplikace Hodnocení zaměstnanců přineslo velmi významné efekty v běžném provozu společnosti Letiště Praha. Na jedné straně došlo ke snížení nákladů na definici a vyhodnocování splnění cílů jednotlivých zaměstnanců pro dané období. Na straně druhé přispěla aplikace k významně vyšší motivaci zaměstnanců a tím zefektivnila činnost celé společnosti.


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti