Document management system DOX

 • plně parametrizovatelný produkt
 • možnost libovolné definice popisných údajů
 • kládání libovolného počtu fyzických souborů v rámci jedno dokumentu (originál, oskenovaná kopie apod.)
 • snadné vyhledávání dokumentů
 • napojitelnost na další libovolné systémy
 • možnosti definice workflow práce s dokumenty
 • rozsáhlé možnosti nastavení práv
 • on-line přístup k dokumentům
 • možnost využití čárových kódů


Zadání klienta

 • Podnikáme v oboru prodeje stavebních materiálů již 18 let. V rámci rozšíření sítě poboček a zvýšení obratu jsme hledali nástroj pro správu smluv, objednávek a jiných dokumentů, se kterými každý den pracujeme

Naše řešení

 • Softwarové řešení DOX je jednoduchým intuitivním rozhraním pro správu dokumentů plně parametrizované dle přání klientů. Jednoduchost systému je hlavním benefitem, který tak snižuje náklady na jeho zavedení v praxi.
 • Systém Dox klientovi zjednodušil každodenní práci a přinesl jeho firmě efektivní řešení v rámci správy dokumentů. Kompletní digitalizace dokumentů přinesla zvýšení produktivity práce zaměstnanců a eliminovala procesní nedostatky při předávání zakázek mezi jednotlivými odděleními.


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti