Customer relationship management (CRM)

Customer relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Jako CRM v přeneseném smyslu se též označuje softwarové, hardwarové a personální vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí pověřeno.
Zdroj: wikipedia.org

  • Široké spektrum sestav umožní sledování všech aktivit a zaručí kontrolu nad všemi obchodními činnostmi
  • V aplikaci je možné definovat široké spektrum přístupových práv a uživatelských nastavení
  • Systém slouží k evidenci kompletní obchodní činnosti, včetně správy subjektů, obchodních příležitostí a kampaní

Ve všech odvětvích činnosti je CRM nedílnou součástí pro růst a přežití. Výzkumy ukázaly, že společnosti, které vytvářejí spokojené a loajální zákazníky mají více opakujících se obchodů, nižší náklady na získání nových zákazníků a budují tak silnější značku. To vše má za výsledek lepší finanční výkony.


Zadání klienta

  • Zákazník si přál evidovat veškeré obchodní aktivity od získání klienta až po ukončení zakázky (obchodního případu)
  • Hlavním problémem v rámci jeho firemní struktury byla identifikace, získávání, evidence a udržování veškeré komunikace s klienty

Naše řešení

  • Plně jsme přizpůsobily všechny součásti CRM dle potřeb a činností klienta. Řešení na míru přineslo zpřehlednění jednotlivých procesů ve firmě a dovolilo zlepšení obchodních vztahů s partnery klienta.
  • Díky implementaci CRM se zkrátil prodejní cyklus a zvýšily klíčové ukazatele výkonu


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti