Audity IT

  • zhodnocení zapojení IT oddělení do organizační struktury organizace
  • audit používaných HW prvků a jejich dostupnosti
  • zhodnocení využívaných SW nástrojů
  • licenční audit
  • zhodnocení dodavatelů IT služeb
  • audit procesů IT – nákupy, servis apod.
  • analýza spokojenosti uživatelů s interním IT a způsob řešení požadavků na IT
  • návrhy koncepčního rozvoje


Zadání klienta

  • Vysoká škola ekonomická v Praze oslovila naši společnost, aby byl proveden komplexní audit fungování IT této organizace.

Naše řešení

  • Závěry z provedeného auditu byly shrnuty ve finální zprávě, která popisovala veškeré zjištěné informace z osobních sezení, poskytnuté dokumentace i prováděných průzkumů. Současně byly v rámci zprávy navrženy možnosti zefektivnění práce oddělení. Celkově pro IT oddělení VŠE byly závěry auditu víceméně pozitivní a nebyly shledány žádné zásadní a koncepční problémy, které by mohly způsobovat významné ekonomické nebo jiné ztráty.


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti