Kontrola změn v ARES a DPH blacklist

  • online monitoring změn zapsaných v systému ARES
  • průvodce s nabídkou uložení změn v základních datech o subjektech
  • sledování DPH blacklistu
  • kontrola právnických i fyzických podnikajících osob
  • okamžité předávání informací mailem nebo formou interního úkolovníku


Zadání klienta

  • Společnost T i V spol. s r.o. poskytuje služby v oblasti správy rozsáhlých portfolií pohledávek pro významné hráče na trhu retailového obchodu.
  • Zákazník má zájem rozšiřovat poskytované služby svým klientům a zároveň zajistit rychlejší inkaso pohledávek od dlužníku.
  • Z tohoto důvodu T i V požadovalo implementaci systému ARES za účelem identifikace potencionálních problémů dlužníků identifikovatelných z důvodu změn názvu společnosti, změny osob vystupujících za společnost, změnu sídla apod.

Naše řešení

  • Zákazníkovi byl dodán nový modul aplikace Dr. Finance (více na stránce DrF), který zajišťuje monitoring změn zveřejněných prostřednictvím systému ARES
  • Systém ARES provádí kontroly evidovaných subjektů proti databázi ARES a v případě nalezení změny v libovolném záznamu uživatele informuje vygenerováním akce a nabízí mu možnost provést automaticky změnu evidovaných dat, příp. tento návrh změny odmítnout.


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti