HPL AML

Systém HPL AML je uceleným modulem postaveným na bázi produktu Dr. Finance pro podporu činností osoby odpovědné za řešenáí problematiky AML dle interních směrnic organizace.

 • Napojení na core banking system
 • Automatický reporting odpovědným osobám
 • Kontrola termínů
 • Přehledné sestavy a snadné vyhledávání
 • Důraz na maximální zabezpečení informací
 • Plná auditovatelnost
 • Napojení na sankční seznamy
 • Problematika politicky exponovaných osob
 • Respektování interních směrnic organizace


Zadání klienta

 • Z důvodu požadavku na splnění podmínek zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, náš klient požadoval systém, který výrazně sníží administrativní zátěž odpovědných pracovníků při řešení této problematiky a zároveň zaručí maximální omezení rizika provedení podezřeleho obchodu bez zaregistrování.

Naše řešení

 • Naše aplikace HPL AML snadno customizovatelným nástrojem, který lze napojit na core banking systém zákazníka a kde lze parametricky definovat podmínky kontroly sledování AML tak, aby byly splněny náležitosti zákona o AML.
 • Zákazníkovi byla implementována HPL AML platforma a byly nastaveny pravidla kontrol transakcí a účtů. Pro zvýšení komfortu AML Officera byl nastaven automatický reporting, který zajišťuje zasílání podezřelých transakcí, účtů a osob emailem v pravidelných dávkách k prověření. Zákazník tím získal 100% jistotu odhalování podezřelých obchodů dle interních postupů a dále dosáhl výrazného snížení administrativních nákladů na řešení této problematiky.


Náhledy aplikace

Sankční seznamy Report dle pravidla A Report dle pravidla C Report dle pravidla D


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti